Fotografera feminism!

Vad betyder feminism för dig? För att lyfta frågan om jämställdhet och skapa reflektion kring feminism lanserar FN-förbundet i dag på internationella kvinnodagen kampanjen Fotografera feminism. Kampanjen ger alla en möjlighet att visa sin bild av feminism och på så vis bidra till att avskaffa diskriminering av kvinnor och flickor. Genom att dela bilder kan vi inspireras av varandra och tillsammans skapa bilden av feminism. Alla bilder med hashtaggen #myfeminism kommer att visas på www.fn.se/myfeminism fram till den 31 maj.

Varje vecka lottas två biobiljetter ut bland bidragen och i början av juni anordnar FN-förbundet en vernissage med tio bidrag. De som skickat in dessa inbjuds till Stockholm för att vara med om vernissagen, samtala om feminism och mingla med varandra.

En sann inspiration vad gäller feminism är den nigerianska författarinnan Chimamanda Ngozi Adichie. Förutom det hyllade Tedtalket ”We should all be feminists”har hon skrivit en bok med samma namn som FN-förbundet och ett antal andra organisationer har gett ut på Bonniers Förlag. Boken kan beställas i FN-shoppen. I början av februari distribuerade FN-förbundet också en lärarhandledning till boken som kan laddas ned på www.fn.se/allafeminister.

Mål 5 i Agenda 2030 fokuserar på alla kvinnors rättigheter liksom utrotningen av diskriminering mot flickor och kvinnor. Det är precis vad handlar om. Ett av delmålen är att alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor ska avskaffas överallt innan 2030.

För att det ska bli verklighet måste vi hjälpas åt. Ett steg på vägen är mer diskussion om jämställdhet och feminism. I FN-förbundet har vi länge sagt att jämställdhet är nyckeln till utveckling. Flickor och kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning. Tänk på all kunskap, erfarenhet och vilja till förbättring som går till spillo om inte de har möjlighet att påverka samhället! Jämställdhet och feminism är viktigt för såväl kvinnors situation som för hela samhällets utveckling.

För att lyfta flickors och kvinnors situation så smygstartade vi internationella kvinnodagen igår med komedishowen Stå upp för kvinnor där vår goodwill-ambassadör Zinat Pirzadeh drog ihop en rolig kväll med bland annat Henrik Schyffert, Anna-Lena Bergelin, Maria Möller och Shanthi Rydwall-Menon mfl. Allt överskott gick till Flickaprojektet som kämpar för att stoppa barnäktenskap och könsstympning av flickor i Etiopien.

standup

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Sommarhälsning

Foto: Anders Foghagen/Sveriges Radio.

Foto: Anders Foghagen/Sveriges Radio.

En spännande och hektisk vår för FN-förbundet går mot sitt slut. Tack från mig och ordförande Aleksander Gabelic för alla intressanta samtal, möten och debatter – och tack till alla er som på olika sätt har engagerat sig i våra frågor.

Under våren presenterade vi vår rapport om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige till FNs råd för mänskliga rättigheter. 32 svenska
civilsamhällesorganisationer stod bakom rapporten. Det blev en del debatt kring frågor såsom hatbrott och etnisk diskriminering, se t.ex Aleksander Gabelic i SVT debatt.

I våras höll vi även vårt FN-forum som samlade många engagerade medlemmar från hela landet. Vi fördjupade oss i frågor såsom FNs utvecklingsagenda post-2015 och de kommande hållbarhetsmålen. Men också frågan om skyldighet att skydda, FN-ledda insatser och mångfald.

Under Almedalsveckan arrangerade vi seminarier inom ramen för Säkerhetspolitiskt sommartorg om bl.a. Syrien, Centralafrikanska republiken (CAR), Världskoll, världssamfundet 100 år efter första världskriget samt vikten av att Sverige engagerar sig i internationella militära insatser, inte minst FN-ledda, med bland andra ÖB Sverker Göranson, försvarsminister Karin Enström och utrikesminister Carl Bildt.

I höst ligger många intressanta aktiviteter framför oss. Håll utkik på www.fn.se så att du inte missar något! Ungdomar är en viktig del av vår rörelse och det är roligt att se att unga blir fler och mer aktiva i sina föreningar och på universitet och högskolor.

Nu ser vi alla fram emot några sköna sommardagar. Den 7 juli kommer jag att berätta lite mer om mig och mina drivkrafter i Sommar i P1. Hoppas du har möjlighet att lyssna då. Med önskan om en riktigt skön sommar!

About Svenska FN-förbundet

Administratör för FN-bloggen. Om du har tekniska frågor om bloggen kontakta mig på webbredaktor@fn.se

Syrien och FN

Om en stat misslyckas med att skydda sin befolkning från till exempel brott mot mänskligheten kan FN enligt ett beslut från 2005 ta till tvingande medel, inklusive väpnat våld. Principen kallas skyldighet att skydda.
I Syrien är det uppenbart att president Bashar al-Assad varken kan eller vill skydda sin befolkning. Tvärtom har hans regim gjort sig skyldig till brott så grova att FN:s skyldighet att skydda redan borde ha övergått i handling.
FN-förbundet vill inte att ingripanden mot al-Assad görs unilateralt. Samtidigt är beslutet om skyldighet att skydda kopplat till att beslut om tvingande åtgärder måste tas av FN:s säkerhetsråd. Ryssland och Kina har sedan konfliktens början motsatt sig även de mest självklara och enkla tvångsåtgärder som införande av vapenembargo.
Det finns en FN-väg runt det förlamade säkerhetsrådet som kan ge fullgod legitimitet åt ett ingripande. När säkerhetsrådet var blockerat under Koreakriget på 1950-talet samlade USA stöd i FN:s generalförsamling som antog en resolution kallad ”uniting for peace”. Resolutionen gör klart att generalförsamlingen med 2/3 majoritet kan rekommendera olika former av agerande i situationer som dessa. Åtgärderna blir förvisso inte juridiskt bindande för alla medlemsstater, men de tjänar som fullgod legitim grund för åtgärder man anser nödvändiga, i det här fallet för att tvinga al-Assad att acceptera att världssamfundet ingriper för att skydda den syriska befolkningen.
Sveriges och andra regeringar måste nu visa den handlingskraft som krävs i detta läge och börja samla stöd i generalförsamlingen för att kringgå vetoproblematiken i säkerhetsrådet. Vi kan inte år 2013 stillatigande se på det som nu sker i Syrien.

 

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Brotten mot mänskligheten i Syrien måste stoppas

FN:s säkerhetsråd höll igår ett extrainsatt möte för att diskutera den misstänkta gasattacken utanför Damaskus som tros ha krävt hundratals liv. Enligt rapporter motsatte sig Ryssland och Kina en FN-undersökning. Nu kräver bland andra Frankrikes utrikesminister att beslutet att få tillträde till området måste tas ”på andra sätt” än via FN:s säkerhetsråd.

På grund av låsningarna i rådet är ”Uniting for Peace” ett alternativ som Sverige bör driva. Det innebär att FN:s generalförsamling rekommenderar sina medlemmar att återställa freden, vilket också kan inkludera väpnat våld. Generalförsamlingen skulle till exempel kunna rekommendera en flygförbudszon, upprätta en tribunal om det pågående brottet mot mänskligheten och uppmana världens länder att upphöra med vapenexport till al-Assads regim.

Utrikesminister Carl Bildt sa i morse att hans syn på konflikten i Syrien skulle ändras om det bekräftas att kemiska vapen har använts. Bildt bör inte vänta. Sverige bör snarast ta initiativ till att samla FN-medlemmarna bakom kravet att hela Syrien-konflikten måste hänskjutas till generalförsamlingen i enlighet med ”Uniting for peace”-principen.

Över 100 000 har dödats i Syrien och två miljoner har tvingats på flykt – det är hög tid att låta löftet om ”aldrig igen” som gavs efter Balkan och Rwanda följas av handling.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Låt ICC utreda Egypten

Det tilltagande våldet i Egypten har nu lett till över 600 dödsfall och skadat mångdubbelt fler. FN:s säkerhetsråd möttes under torsdagskvällen för att diskutera den allt mer oroande utvecklingen. Argentinas ambassadör, tillika säkerhetsrådets ordförande, uttryckte efter krismötet att FN uppmanar alla parter i Egypten att ”upphöra med våldet och visa maximal återhållsamhet”. Det var dock inte ett formellt uttalande vilket speglar de åsiktsskillnader som finns mellan säkerhetsrådets 15 ledamöter om hur man ska bemöta den eskalerande krisen i landet.

En kommande åtgärd bör vara att låta åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utreda händelserna i Egypten. ICC, som vilar på Romstadgan, är den första permanenta internationella brottmålsdomstolen och inrättades för att få slut på straffriheten för förövare av de mest allvarliga brotten, såsom folkmord och brott mot mänskligheten.

Egypten har skrivit under Romstadgan men har ännu inte ratificerat den. Det innebär att Egypten inte är så kallad statspart till stadgan och ICC har därför ingen behörighet att påbörja en utredning. Men enligt stadgan kan en situation tas upp av ICC med ett referat från FN:s säkerhetsråd. Detta har hänt två gånger tidigare, gällande Darfur och Libyen.

122 av världens stater har hittills ratificerat Romstadgan.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet