En sommar före högtrycket

Efter Almedalsveckan inleds nu sommaren på riktigt för många av oss. En sommar till att koppla av och ladda batterierna inför höstens och de kommande årens intensiva arbete i vår folkrörelse.

Vi nåddes häromdagen av den sommarhälsning som vår lokalförening i Tierp just sänt ut till sina medlemmar. De fångar läget väl i sin hälsning:

”Som Ni vet kommer nu Sverige att få en plats i Säkerhetsrådet. […] Det kommer säkert också att märkas mycket här hemma i Sverige. FN-föreningen har naturligtvis en viktig funktion i detta. […] Det kommer att vara naturligt att tala med vänner och grannar och arbetskamrater om engagemanget för FN. Så bidrar vi som världsmedborgare till det gemensamma arbetet för en bättre värld.”

Just så är det. FN-frågorna kommer garanterat att synas än mer i samhället och vi som vill ha ett starkare och bättre FN har all anledning att gripa den chansen. Det vankas ett par års högtryck i FN-Sverige med andra ord.

Önskan om ett bättre FN är värt att understryka för oss FN-vänner, för idag finns många brister. Undermåliga resurser, splittring i säkerhetsrådet och en stundtals usel ledningskultur är några exempel. Vi i FN-förbundet har hyllat den skicklige FN-tjänstemannen Anders Kompass som genomlidit en Kafkaliknande process bara för att han gjort sitt jobb och slagit larm om sexuella övergrepp begångna av franska soldater. Avslöjandena har sedan följts av flera andra exempel och trots nolltolerans lyckas FN inte hindra dessa övergrepp, dels för att soldaterna står under nationell jurisdiktion. Vi är många som kommer ligga som fastlimmade i våra hängmattor och hammockar när Anders Kompass på måndag den 11 juli berättar om sitt arbete för de mänskliga rättigheterna i P1:s Sommar.

På måndag gör vi också ett skifte inom ledningen av vårt förbundskansli då vår generalsekreterare Linda Nordin avslutar sitt värv hos oss, efter en slutspurt under Almedalsveckan. Vi önskar henne all lycka i hennes nya uppdrag som departementsråd på regeringskansliet. I väntan på en ersättare kommer Jens Petersson, som varit vår biträdande generalsekreterare sedan 5 år tillbaka, att kliva in som tillförordnad generalsekreterare.

I övrigt kommer nya ansikten in på vårt kansli under hösten. Berith Granath går i pension, efter att ha jobbat med utvecklingsfrågor hos oss sedan 1979, och efterträds av Karin Johansson som närmast har en bakgrund i PLAN Sverige. Vår organisationssekreterare Eva Brattander har lämnat oss efter 11 år och ersätts den 15 augusti av Magnus Thorn, med bakgrund i Uppsala Kommun.

Vi önskar er en trevlig sommar!
Aleksander Gabelic och Jens Petersson

Sommarhälsning

Foto: Anders Foghagen/Sveriges Radio.

Foto: Anders Foghagen/Sveriges Radio.

En spännande och hektisk vår för FN-förbundet går mot sitt slut. Tack från mig och ordförande Aleksander Gabelic för alla intressanta samtal, möten och debatter – och tack till alla er som på olika sätt har engagerat sig i våra frågor.

Under våren presenterade vi vår rapport om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige till FNs råd för mänskliga rättigheter. 32 svenska
civilsamhällesorganisationer stod bakom rapporten. Det blev en del debatt kring frågor såsom hatbrott och etnisk diskriminering, se t.ex Aleksander Gabelic i SVT debatt.

I våras höll vi även vårt FN-forum som samlade många engagerade medlemmar från hela landet. Vi fördjupade oss i frågor såsom FNs utvecklingsagenda post-2015 och de kommande hållbarhetsmålen. Men också frågan om skyldighet att skydda, FN-ledda insatser och mångfald.

Under Almedalsveckan arrangerade vi seminarier inom ramen för Säkerhetspolitiskt sommartorg om bl.a. Syrien, Centralafrikanska republiken (CAR), Världskoll, världssamfundet 100 år efter första världskriget samt vikten av att Sverige engagerar sig i internationella militära insatser, inte minst FN-ledda, med bland andra ÖB Sverker Göranson, försvarsminister Karin Enström och utrikesminister Carl Bildt.

I höst ligger många intressanta aktiviteter framför oss. Håll utkik på www.fn.se så att du inte missar något! Ungdomar är en viktig del av vår rörelse och det är roligt att se att unga blir fler och mer aktiva i sina föreningar och på universitet och högskolor.

Nu ser vi alla fram emot några sköna sommardagar. Den 7 juli kommer jag att berätta lite mer om mig och mina drivkrafter i Sommar i P1. Hoppas du har möjlighet att lyssna då. Med önskan om en riktigt skön sommar!

About Svenska FN-förbundet

Administratör för FN-bloggen. Om du har tekniska frågor om bloggen kontakta mig på webbredaktor@fn.se

Syrien och FN

Om en stat misslyckas med att skydda sin befolkning från till exempel brott mot mänskligheten kan FN enligt ett beslut från 2005 ta till tvingande medel, inklusive väpnat våld. Principen kallas skyldighet att skydda.
I Syrien är det uppenbart att president Bashar al-Assad varken kan eller vill skydda sin befolkning. Tvärtom har hans regim gjort sig skyldig till brott så grova att FN:s skyldighet att skydda redan borde ha övergått i handling.
FN-förbundet vill inte att ingripanden mot al-Assad görs unilateralt. Samtidigt är beslutet om skyldighet att skydda kopplat till att beslut om tvingande åtgärder måste tas av FN:s säkerhetsråd. Ryssland och Kina har sedan konfliktens början motsatt sig även de mest självklara och enkla tvångsåtgärder som införande av vapenembargo.
Det finns en FN-väg runt det förlamade säkerhetsrådet som kan ge fullgod legitimitet åt ett ingripande. När säkerhetsrådet var blockerat under Koreakriget på 1950-talet samlade USA stöd i FN:s generalförsamling som antog en resolution kallad ”uniting for peace”. Resolutionen gör klart att generalförsamlingen med 2/3 majoritet kan rekommendera olika former av agerande i situationer som dessa. Åtgärderna blir förvisso inte juridiskt bindande för alla medlemsstater, men de tjänar som fullgod legitim grund för åtgärder man anser nödvändiga, i det här fallet för att tvinga al-Assad att acceptera att världssamfundet ingriper för att skydda den syriska befolkningen.
Sveriges och andra regeringar måste nu visa den handlingskraft som krävs i detta läge och börja samla stöd i generalförsamlingen för att kringgå vetoproblematiken i säkerhetsrådet. Vi kan inte år 2013 stillatigande se på det som nu sker i Syrien.

 

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Brotten mot mänskligheten i Syrien måste stoppas

FN:s säkerhetsråd höll igår ett extrainsatt möte för att diskutera den misstänkta gasattacken utanför Damaskus som tros ha krävt hundratals liv. Enligt rapporter motsatte sig Ryssland och Kina en FN-undersökning. Nu kräver bland andra Frankrikes utrikesminister att beslutet att få tillträde till området måste tas ”på andra sätt” än via FN:s säkerhetsråd.

På grund av låsningarna i rådet är ”Uniting for Peace” ett alternativ som Sverige bör driva. Det innebär att FN:s generalförsamling rekommenderar sina medlemmar att återställa freden, vilket också kan inkludera väpnat våld. Generalförsamlingen skulle till exempel kunna rekommendera en flygförbudszon, upprätta en tribunal om det pågående brottet mot mänskligheten och uppmana världens länder att upphöra med vapenexport till al-Assads regim.

Utrikesminister Carl Bildt sa i morse att hans syn på konflikten i Syrien skulle ändras om det bekräftas att kemiska vapen har använts. Bildt bör inte vänta. Sverige bör snarast ta initiativ till att samla FN-medlemmarna bakom kravet att hela Syrien-konflikten måste hänskjutas till generalförsamlingen i enlighet med ”Uniting for peace”-principen.

Över 100 000 har dödats i Syrien och två miljoner har tvingats på flykt – det är hög tid att låta löftet om ”aldrig igen” som gavs efter Balkan och Rwanda följas av handling.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Låt ICC utreda Egypten

Det tilltagande våldet i Egypten har nu lett till över 600 dödsfall och skadat mångdubbelt fler. FN:s säkerhetsråd möttes under torsdagskvällen för att diskutera den allt mer oroande utvecklingen. Argentinas ambassadör, tillika säkerhetsrådets ordförande, uttryckte efter krismötet att FN uppmanar alla parter i Egypten att ”upphöra med våldet och visa maximal återhållsamhet”. Det var dock inte ett formellt uttalande vilket speglar de åsiktsskillnader som finns mellan säkerhetsrådets 15 ledamöter om hur man ska bemöta den eskalerande krisen i landet.

En kommande åtgärd bör vara att låta åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utreda händelserna i Egypten. ICC, som vilar på Romstadgan, är den första permanenta internationella brottmålsdomstolen och inrättades för att få slut på straffriheten för förövare av de mest allvarliga brotten, såsom folkmord och brott mot mänskligheten.

Egypten har skrivit under Romstadgan men har ännu inte ratificerat den. Det innebär att Egypten inte är så kallad statspart till stadgan och ICC har därför ingen behörighet att påbörja en utredning. Men enligt stadgan kan en situation tas upp av ICC med ett referat från FN:s säkerhetsråd. Detta har hänt två gånger tidigare, gällande Darfur och Libyen.

122 av världens stater har hittills ratificerat Romstadgan.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet