Fredssamtal om Syrien?

Många jag möter frågar om freden är möjlig i Syrien. Vi är många som hoppas trots otaliga besvikelser med hundratusentals döda och miljontals flyktingar. Innan jul beslutade FN:s säkerhetsråd att en fredsplan ska utarbetas för Syrien med samlingsregering och demokratiska val inom 18 månader. På måndag ska enligt planen de 17 länder som står bakom initiativet tillsammans med parterna i konfliketen träffas i Genève.

Det är in i det sista oklart om mötet blir av. Positivt är att både Ryssland och USA har uttryckt att det är viktigt att en fredsprocess inleds. En nyckelfråga är vilka företrädare för oppositionen som bjuds in då Ryssland även vill ha närvaro av regimvänlig opposition. Ett annat problem är att Ryssland med sina bombningar bekämpar inte enbart IS utan även oppositionen mot Syriens president Bashar al-Assad.

Den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura är FN:s sändebud för Syrienkonflikten #SyriaCrisis och har huvudansavret för fredssamtalen i Genève. De senaste försöken att skapa en fredsprocess resulterade i att de Misturas företrädare Lakhdar Brahimi bad Syriens folk om ursäkt för världens misslyckande att skapa fred i landet. Det ser fortfarande mörkt ut trots vissa förhoppningar om att ett genombrott ska kunna ske.

Det är svårt att ens föreställa sig vad många människor i Syrien har fått genomlida. Landets invånare måste få fred och hopp om en bättre framtid. Världens länder och alla aktörer som är inblandade måste ta sitt ansvar, särskilt de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

Parallellt med de politiska ansträngningarna för fred i Syrien hålls en givarkonferens i London den 4 februari. FN har länge vädjat om mer humanitärt stöd för flyktingar i Syrien och dess grannländer. Det är hög tid att det humanitära arbetet får fullt stöd. Vi själva kan också bidra genom att stödja FN-fondens katastrofinsamling för människorna som har flytt Syrien och som går till FN:s livsmedelsprogram och dess arbete i regionen.

Vi får se vad som händer i nästa vecka. Omvärlden och parterna måste inleda en fredsprocess värt namnet. Ytterligare ett misslyckande är inte acceptabelt.

Aleksander Gabelic

About Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic är ordförande för Svenska FN-förbundet sedan år 2000.