Linda Nordin

Om Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Nu utökar vi Flicka-projektet

- Jag drömmer om att bli en beslutsfattare, att få bestämma själv.

Så säger en av flickorna i Afar, Etiopien, som FN-förbundet träffar. Hon, liksom de flesta flickor i vårt land, vill själv bestämma över sitt liv, sin kropp, om hon ska gifta sig och inte minst vilken utbildning hon vill ha. För skolan är oerhört viktig för de här etiopiska tjejerna. De berättar att deras mammor ofta inte gått i skolan och sällan kan tjäna egna pengar. AsqualMånga barn vill hjälpa sina föräldrar att bygga ett riktigt hus, betala läkarbesök eller köpa mer och bättre mat. För flickorna är utbildning en väg till en bättre framtid och ett bättre liv än deras föräldrar har haft. Men många barn och särskilt flickor måste sluta skolan i förtid. Anledningen är att de gifts bort. I Afar är barnäktenskap mycket vanligt. Ibland gifts flickor så unga som 12 år bort, ofta med en betydligt äldre man.

Ingen flicka som jag träffat på olika resor runt om i världen har någonsin velat gifta sig som tonåring och framför allt inte sluta skolan. Tvärtom värdesätter de sin utbildning eftersom de vet att utbildning är nyckeln till ett bättre liv.

I Afar är könsstympning av flickor mycket vanligt. Det är en skadlig sedvänja som inte har stöd i någon religion utan i okunskap och tradition. För att stoppa barnäktenskap och könsstympning bedriver FN-förbundet projektet Flicka i samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA. Genom utbildning och bydialog med religiösa ledare, traditionella barnmorskor, män och kvinnor, har den månghundraåriga traditionen att könsstympa flickor brutits. Flickorna får också extra stöd i form av skolmaterial och hygienartiklar så att de kan gå kvar i skolan. De som har drabbats av komplikationer från könsstympningen får vård. Att träffa män som stolt säger ”jag ska aldrig könsstympa min dotter, för nu vet jag vad det innebär” är stort.

Det är bra och roligt att vi nu har expanderat projektet Flicka till Abala i norra Etiopien. Arbetet ger resultat, vilket vi berättar om i Nyhetsmorgon i TV4 dag. Tack alla ni som gjort det möjligt att starta arbetet i ännu ett distrikt. Fler områden står på tur. Stöd Flicka-projektet här.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Sverige till säkerhetsrådet

Sverige har snart chans att väljas in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017 och 2018. Senast Sverige fanns i rådet var för tjugo år sedan, 1997-1998. Därefter har flera nordiska länder försökt få en plats men inte lyckats. Sverige anmälde sin kandidatur redan 2004 som första land från vår geografiska grupp. Därefter anmälde sig Nederländerna och sist anmälde sig Italien. Två platser står på spel för dessa tre kandidater.

Vi i FN-rörelsen tycker det är bra och viktigt med ett aktivt arbete för en plats i FN:s säkerhetsråd. Det har vi framfört till både nuvarande och tidigare regeringar. Vi välkomnar regeringens aktiva arbete för en plats i FN:s säkerhetsråd. För Sverige som stor bidragsgivare och aktivt medlemsland är det naturligt att vilja vara med också i FN:s viktigaste församling.

Vi har önskat oss större tydlighet från svenska regeringar och samtidigt kritiserat röster som ifrågasatt kampanjen som sådan. Vi har framhållit vikten av att förankra den svenska kandidaturen också i Sverige. I ett sådant kunskapsfrämjande arbete är det av värde att till exempel:

1) Berätta vad Sverige åstadkom senast vi satt i rådet och vilka effekter det förde med sig. Ett exempel är att Sverige drev frågan om FN-poliser i fredsfrämjande insatser.

2) Engagera riksdagsledamöter, civilsamhälle, företag med flera i FN-arbetet. Samarbetet i FN måste förankras brett, också för att få en kunskapsbaserad debatt.

3) Definiera de viktigaste frågorna för Sverige som rådsmedlem. Dessa skulle kunna inrymmas i en FN-strategi. Inspiration kan hämtas från Finland som tagit fram en sådan.

FN gör viktiga insatser, ibland helt livsavgörande, för miljontals människor varje dag. Med tanke på de stora globala utmaningar vi gemensamt har att hantera inom fred- och säkerhetsområdet såsom terrorism, massförstörelsevapen och ett ökande antal konflikter med våld mot civila är behovet av ett effektivt och välfungerande FN kanske större än någonsin. Här har Sverige mycket att bidra med.

Valet sker i FN:s generalförsamling den 28 juni i år. Som FN-vän hoppas och tror jag att Sverige får en av de två platserna.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Fotografera feminism!

Vad betyder feminism för dig? För att lyfta frågan om jämställdhet och skapa reflektion kring feminism lanserar FN-förbundet i dag på internationella kvinnodagen kampanjen Fotografera feminism. Kampanjen ger alla en möjlighet att visa sin bild av feminism och på så vis bidra till att avskaffa diskriminering av kvinnor och flickor. Genom att dela bilder kan vi inspireras av varandra och tillsammans skapa bilden av feminism. Alla bilder med hashtaggen #myfeminism kommer att visas på www.fn.se/myfeminism fram till den 31 maj.

Varje vecka lottas två biobiljetter ut bland bidragen och i början av juni anordnar FN-förbundet en vernissage med tio bidrag. De som skickat in dessa inbjuds till Stockholm för att vara med om vernissagen, samtala om feminism och mingla med varandra.

En sann inspiration vad gäller feminism är den nigerianska författarinnan Chimamanda Ngozi Adichie. Förutom det hyllade Tedtalket ”We should all be feminists”har hon skrivit en bok med samma namn som FN-förbundet och ett antal andra organisationer har gett ut på Bonniers Förlag. Boken kan beställas i FN-shoppen. I början av februari distribuerade FN-förbundet också en lärarhandledning till boken som kan laddas ned på www.fn.se/allafeminister.

Mål 5 i Agenda 2030 fokuserar på alla kvinnors rättigheter liksom utrotningen av diskriminering mot flickor och kvinnor. Det är precis vad handlar om. Ett av delmålen är att alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor ska avskaffas överallt innan 2030.

För att det ska bli verklighet måste vi hjälpas åt. Ett steg på vägen är mer diskussion om jämställdhet och feminism. I FN-förbundet har vi länge sagt att jämställdhet är nyckeln till utveckling. Flickor och kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning. Tänk på all kunskap, erfarenhet och vilja till förbättring som går till spillo om inte de har möjlighet att påverka samhället! Jämställdhet och feminism är viktigt för såväl kvinnors situation som för hela samhällets utveckling.

För att lyfta flickors och kvinnors situation så smygstartade vi internationella kvinnodagen igår med komedishowen Stå upp för kvinnor där vår goodwill-ambassadör Zinat Pirzadeh drog ihop en rolig kväll med bland annat Henrik Schyffert, Anna-Lena Bergelin, Maria Möller och Shanthi Rydwall-Menon mfl. Allt överskott gick till Flickaprojektet som kämpar för att stoppa barnäktenskap och könsstympning av flickor i Etiopien.

standup

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Internationella insatser stärker Sveriges försvar

SRSG Philippines Medal ParadeFN-soldater från Filippinerna på uppdrag i Liberia får hedersmedalj av svenskan Karin Landgren, tidigare chef för FN:s insats i landet. Foto: UN Photo/Staton Winter.

Sverige har i dag historiskt få militärer ute i internationella fredsfrämjande insatser – endast 326 personer. Inte sedan början av 1970-talet har vi under en längre period haft så lite militär personal i internationella insatser trots att de globala utmaningarna på freds- och säkerhetsområdet är större än på många år.

Det som sker i Syrien, Mali, Libyen med flera länder har betydelse för situationen även i vårt eget närområde. Därför är det naturligt att Sverige är med och bidrar i internationella insatser. Det stärker också vår egen försvarsförmåga. Ju mer komplexa insatser vi deltar i, desto mer stärker vi vår egna förmåga. ÖB har sagt att ”vi aldrig har varit bättre än vad vi är just nu. Vår personal har aldrig varit bättre utbildad, vi har bättre övningsverksamhet och vi är bättre tränade”. Att svenskar deltagit i internationella insatser är givetvis en bärande del i denna kapacitetsökning.

För närvarande tjänstgör cirka 125 000 militärer och poliser i sexton fredsfrämjande FN-insatser runt om i världen. Insatserna når över 125 miljoner människor. Sverige bidrar med cirka 250 personer i FN:s stabiliseringsinsats Minusma i Mali. Stödet till FN-insatsen i Mali är en välkommen förändring. Under de närmaste sex åren före Mali-insatsen hade Sverige ett genomsnitt på mindre än 30 personer per månad i FN-ledda militära fredsinsatser. I stället satsade Sverige och flertalet andra västländer nästan uteslutande på EU- och Natoledda insatser.

Mellan 2000 och 2010 hade Sverige ett genomsnitt på 878 militärer i internationella insatser. I den politiska debatten nämndes ofta ambitionen att utöka dessa till 2 000 kvinnor och män. Nu är siffran strax över 300.

Det kan vara bra för våra försvarspolitiker att känna till att det finns ett starkt stöd för svenskt deltagande i internationella militära insatser. Cirka 60 procent av befolkningen tycker enligt MSB:s undersökning Opinioner 2015 att det är rätt att Sverige deltar i internationella fredsfrämjande insatser och att det bidrar till internationell fred och säkerhet.

ÖB Micael Bydén har sagt klokt att: ”Genom internationella operationer främjar vi fred och säkerhet, understödjer svenska intressen och bygger vår egen förmåga”. De svenska kvinnor och män som tjänstgjort eller tjänstgör i dag i till exempel Mali förtjänar ett stort erkännande – och de behöver bli fler. Det handlar om att solidariskt bidra till internationell fred och mänsklig säkerhet samtidigt som vi stärker vår egen militära förmåga.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Lovebomb mot hatbrott

Lovebomb_webbsidaNär asylboenden brinner, när elever och lärare attackeras i skolan och näthatet sprider sig har vi ett gemensamt ansvar att agera. Kärlek är starkare än hat – och starkare än hatbrott. I dag på alla hjärtans dag lanserar vi i FN-förbundet ett upprop mot hatbrott – en Lovebomb som uppmanar Sveriges regering att agera mot hatbrott.

Ett hatbrott är en brottslig handling, till exempel olaga hot eller misshandel, som riktas mot människor på grund av deras religion, etnicitet, hudfärg, sexuella läggning, funktionshinder eller liknande. Sedan Sverige senast granskades av FN:s kommitté mot rasism 2013 har antalet hatbrottsanmälningar ökat med inte mindre än 14 procent och är nu cirka 6 000 per år. Enligt Brottsförebyggande rådet är hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv det i särklass vanligaste motivet följt av hatbrott på grund av sexuell läggning.

Få hatbrottsanmälningar leder till åtal och ännu färre leder till fällande dom. Därför har Sverige uppmanats av FN att prioritera arbetet mot hatbrott. FN-förbundet har bidragit med alternativrapporter i samband med FN-kommitténs granskning av Sverige.

Hatbrott är ett hot mot demokratin och vårt öppna samhälle. Den svenska lagstiftningen mot hatbrott måste tillämpas bättre och rättsväsendet måste få ökad kunskap om hur hatbrott bekämpas.

Var med du också! Stå upp #mothatbrott och sprid vår Lovebomb. Var del av en positiv förändring och stå upp för mänskliga rättigheter och agera mot hatbrott!. Varför? Jo, för att kärlek är starkare än hat.

Ytterligare ett sätt att stödja vårt arbete för mänskliga rättigheter är att bli medlem här. Ju fler vi är desto starkare blir vårt arbete mot hatbrott och för allas rättigheter.

Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet