Aktivt engagemang för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter är föremål för ständig debatt. Rådet diskuteras också under MR-dagarna i Göteborg..Även om en del förbättrats i rådet jämfört med föregångaren MR-kommissionen, så förtjänar rådet kritik.

När FN skapade MR-rådet 2006 var ett av kriterierna att de invalda länderna ska respektera de mänskliga rättigheterna. Trots detta har en rad odemokratiska stater valts in i rådet genom åren. Det hänger samman med att FN, vid sidan av att ta fram regelverk och övervaka hur världens länder respekterar de mänskliga rättigheterna, också är en spegling av hur världen ser ut. Nu måste omvärlden reagera och samarbeta för att driva människorättsarbetet framåt.

Att Saudiarabien får poster i MR-rådet skadar FN:s MR-arbete. Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i alla världens länder måste ske med beslutsamhet. Här måste inte minst världens demokratier, FN-systemet och frivilligorganisationer hjälpas åt. De sju EU-medlemmarna i MR-rådet och USA, som nu gör ett ett uppehåll, har ett särskilt ansvar att driva arbetet framåt tillsammans med likasinnade.

Det finns ingen brist på frågor att driva för demokratierna i FN. Ett exempel är villkoren för frivilligorganisationer. I många länder i världen som drastiskt har försämrats genom bland annat krav på registrering och kontroller av olika slag. Vidare har den nya informationstekniken lett till ökad yttrandefrihet, samtidigt som repressiva länder fått ökade möjligheter att övervaka och tysta obekväma röster.

Det finns andra sätt att driva människorättsarbetet framåt än att verka för ett avskaffande av rådet för mänskliga rättigheter. Svenska FN-förbundet lämnade redan 2011 en rapport med tolv reformförslag för FN-rådet för mänskliga rättigheter, bland annat följande:

– MR-rådet måste behandla alla uppgifter om MR-kränkningar – annars riskerar det att förlora sin trovärdighet. Särbehandlingen av situationen i Palestina och ockuperade arabiska områden har skapat olycklig polarisering. Flera aktörer, som MR-kommissarien och generalförsamlingen, bör kunna larma om kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Oberoende jurister, experter och företrädare för frivilligorganisationer måste få större utrymme i MR-rådets granskning. Flera stater tycks vilja minska experters inflytande på rådets arbete och föredrar att i stället granska varandra. Följden har blivit till exempel att Vitryssland har kritiserat Sverige för att lägga alltför stor vikt vid hbtq-personers rättigheter.

– Medlemmar i MR-rådet som inte aktivt verkar för och skyddar mänskliga rättigheter bör undantagslöst uteslutas ur rådet såsom skedde med Libyen 2011.

I FN:s människorättssystem ingår, vid sidan av rådet, den oberoende högkommissarien för mänskliga rättigheter med sitt kontor som har uppdraget att övervaka länderna. Dessutom finns oberoende experter i de kommittéer som granskar att de olika MR-konventionerna efterlevs samt en rad specialrapportörer. MR-rådet har sedan det bildades bland annat antagit resolutioner för yttrandefrihet på internet, utsett särskilda landrapportörer för länder som Iran och Vitryssland samt arbetat mot barnäktenskap.

När debatten hårdnar i FN:s råd för mänskliga rättigheter krävs att MR-förespråkarna talar klarspråk. Priset för omvärldens tystnad betalas varje dag av de miljontals människor som lever under regimer som regelbundet och systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn
Linda Nordin

About Linda Nordin

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>