Colombia – ett ljus i mörkret

Vi har säkert alla en bild av Colombia. Tankarna går närmast till krig, gerilla, kidnappningar och stora mängder narkotika. Även om regeringen nu har slutit fred med FARC-gerillan och president Juan Manuel Santos har fått Nobels fredspris är bilden mer präglad av mörker än av ljus. Därför var det med stor nyfikenhet jag mötte landet i förra veckan under FN-förbundets årliga studieresa för riksdagsledamöter.

Colombia fångar besökaren direkt med storslagenhet, modernitet och en fredsatmosfär som känns mycket positiv. FN:s närvaro är omfattande och det är den största missionen om man tar hänsyn till att det inte finns fredsbevarande trupp i landet.

Fredsavtalet förhandlades fram i Havanna. Det är detaljerat och uppbyggt av en trepartsmekanism i vilken FARC-gerillan, regeringen och FN ingår. I 26 zoner i landet ska gerillan överlämna sina vapen till FN. Det är ett omfattande arbete som kräver mycket av parterna. Om det lyckas kan mekanismen bli ett instrument som kan användas i andra fredsprocesser.

Efter några intensiva dagar i Bogota och Medellin känner jag mig hoppfull. Colombia har genomgått mycket krig och elände men är nu på rätt väg. Visst finns det orosmoln, men min bild är att man verkligen vill ha fred. Colombia är ett ljus i mörkret med tanke på hur världen ser ut. Det inspirerar och ger hopp.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn
Aleksander Gabelic

About Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic är ordförande för Svenska FN-förbundet sedan år 2000.

Även Trump behöver FN

USA:s 45:e president har tillträtt sitt ämbete. Donald Trump har markerat att hans administration främst kommer fokusera på USA och amerikanska intressen och inte den övriga världen. Trump har också meddelat att han genom exekutiva beslut kommer att minska anslagen till FN och internationella organisationer. Det är allvarligt och något som knappast gynnar USA i längden.

USA må vara den enda supermakten, men den som tror att USA kan isolera sig genom att bygga murar och dra in sitt stöd till FN har inte förstått de utmaningar som ligger framför oss alla. Klimatfrågorna, mänskliga rättigheter och fred och säkerhet kan inte lämnas åt ”någon annan”. USA är en viktig del av världen och en av FN:s grundare. Trumps isolationistiska tongångar kommer inte att hålla i längden. Ingen, inte ens USA, klarar sig själv.

Positivt är att Nikki Haley som Trump utnämnt till FN-ambassadör och som med överväldigande majoriteten godkänts av kongressen verkar inta en mer konstruktiv hållning till FN. Noteras kan att Haley anser att Ryssland begått krigsbrott i Syrien och att Krim tillhör Ukrania. Hon har även lovat att inte drastiskt skära i anslagen till FN.

Vi får se vilken politik Trump kommer att föra i FN. Vi får hoppas att han lyssnar på Haley för det ligger i både USA:s och världens intresse. USA behöver FN mycket mer än vad Trump hittills tycks ha förstått. Samtidigt måste länder som Sverige och andra i dialog med USA tydligt markera behovet av internationellt samarbete i vilket USA har en central roll.

Jag tror att Trump så småningom kommer inse fördelarna med FN. När kampanjretoriken möter verklighetens utmaningar är det globala samarbetet i FN trots allt det bästa för världen – och för Donald Trump.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn
Aleksander Gabelic

About Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic är ordförande för Svenska FN-förbundet sedan år 2000.

Hoppfulla möten om flyktingar och migranter

De senaste årens globala flyktingsituation kräver ett mycket större ansvarstagande av FN:s medlemsländer än hittills. Sverige och några få andra västländer har tillsammans med många av de fattigaste länderna tagit emot många flyktingar. Mer måste göras när UNHCR nu räknar till fler än 65 miljoner flyktingar – det största antalet sedan andra världskriget.

Att två möten på högsta regeringsnivå om flyktingars och migranters situation har hållits i New York samtidigt som FN-året startar är välkommet och nödvändigt. Dagen efter FN-mötet om migration arrangerade Barack Obama i New York ett finansiellt inriktat möte om hur fler ska bidra ekonomiskt för att hjälpa människor på flykt.

De två mötena bidrog bland annat till att Internationella organisationen för migration, IOM, nu är ett FN-organ, att antalet kvotflyktingar fördubblas till 360 000 och att ökad humanitär hjälp har utlovats. Det är positivt, men det måste samtidigt påpekas att betydligt större insatser krävs. Det finns också skäl att påminna om att flyktingkrisen är en följd bland annat av bristande förmåga bland FN:s medlemsländer att hantera konflikter och humanitära kriser som i till exempel Syrien och Demokratiska republiken Kongo.

Världens länder har med veckans möten tagit några myrsteg mot en global flykting- och migrationspolitik, men mycket mer måste alltså göras. Vi får aldrig glömma att bakom varje siffra finns en individ. Siffran 65 miljoner är oacceptabel.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn
Aleksander Gabelic

About Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic är ordförande för Svenska FN-förbundet sedan år 2000.

Hög tid för en kvinna

HC

Helen Clark, en av kandidaterna till posten som ny FN-chef, vid ett besök i Stockholm i mars 2016.

FN-chefen Ban Ki-moon lämnar sin post efter årets slut. Debatten om en ny generalsekreterare är i full gång. Valet är kanske viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar som världsorganisationen står inför.

Krav från folkrörelser i hela världen har bidragit till att processen den här gången är mer öppen än tidigare och att flera kvinnor finns bland kandidaterna. FN-förbundet står bakom kampanjen ”1 for 7 billion” som driver kravet på en transparent process. För första gången har kandidaterna frågats ut i FN:s generalförsamling.

Några kandidater har hoppat av och de som finns kvar prövas nu i informella omröstningar i FN:s säkerhetsråd. Den som i nuläget sägs ha flest röster är Antonio Guterres från Portugal som tidigare var chef för FN:s flyktingkommissariat. Guterres är bara en av tre kandidater med chefserfarenhet från FN – de andra två, Irina Bokova, Unesco, och Helen Clark, UNDP, är kvinnor. Trots det understryks ofta att just kvinnorna måste vara kompetenta.

FN-sekretariatet och flera FN-organisationer och -program behöver reformeras. FN behöver ett modernt ledarskap som kan utveckla organisationen och stärka dess förtroende. En ny generalsekreterare måste även kunna bära upp organisationen och vara en symbol för fred, rättvisa och en bättre värld. FN behöver präglas av modernitet och vår tids värderingar om bland annat jämställdhet mellan kvinnor och män.

Säkerhetsrådet har i höst en unik möjlighet att rekommendera generalförsamlingen en eller flera kvinnliga kandidater. Det vore ett sätt att stå upp för FN-tanken och att posten som generalsekreterare i FN inte måste vara förbehållen en man. Sveriges regering bör finnas bland dem som aktivt driver frågan. Det är ett sätt att också i praktiken visa att både män och kvinnor kan komma ifråga för världens svåraste jobb.

Det är helt enkelt hög tid för en kvinna.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn
Aleksander Gabelic

About Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic är ordförande för Svenska FN-förbundet sedan år 2000.

En sommar före högtrycket

Efter Almedalsveckan inleds nu sommaren på riktigt för många av oss. En sommar till att koppla av och ladda batterierna inför höstens och de kommande årens intensiva arbete i vår folkrörelse.

Vi nåddes häromdagen av den sommarhälsning som vår lokalförening i Tierp just sänt ut till sina medlemmar. De fångar läget väl i sin hälsning:

”Som Ni vet kommer nu Sverige att få en plats i Säkerhetsrådet. […] Det kommer säkert också att märkas mycket här hemma i Sverige. FN-föreningen har naturligtvis en viktig funktion i detta. […] Det kommer att vara naturligt att tala med vänner och grannar och arbetskamrater om engagemanget för FN. Så bidrar vi som världsmedborgare till det gemensamma arbetet för en bättre värld.”

Just så är det. FN-frågorna kommer garanterat att synas än mer i samhället och vi som vill ha ett starkare och bättre FN har all anledning att gripa den chansen. Det vankas ett par års högtryck i FN-Sverige med andra ord.

Önskan om ett bättre FN är värt att understryka för oss FN-vänner, för idag finns många brister. Undermåliga resurser, splittring i säkerhetsrådet och en stundtals usel ledningskultur är några exempel. Vi i FN-förbundet har hyllat den skicklige FN-tjänstemannen Anders Kompass som genomlidit en Kafkaliknande process bara för att han gjort sitt jobb och slagit larm om sexuella övergrepp begångna av franska soldater. Avslöjandena har sedan följts av flera andra exempel och trots nolltolerans lyckas FN inte hindra dessa övergrepp, dels för att soldaterna står under nationell jurisdiktion. Vi är många som kommer ligga som fastlimmade i våra hängmattor och hammockar när Anders Kompass på måndag den 11 juli berättar om sitt arbete för de mänskliga rättigheterna i P1:s Sommar.

På måndag gör vi också ett skifte inom ledningen av vårt förbundskansli då vår generalsekreterare Linda Nordin avslutar sitt värv hos oss, efter en slutspurt under Almedalsveckan. Vi önskar henne all lycka i hennes nya uppdrag som departementsråd på regeringskansliet. I väntan på en ersättare kommer Jens Petersson, som varit vår biträdande generalsekreterare sedan 5 år tillbaka, att kliva in som tillförordnad generalsekreterare.

I övrigt kommer nya ansikten in på vårt kansli under hösten. Berith Granath går i pension, efter att ha jobbat med utvecklingsfrågor hos oss sedan 1979, och efterträds av Karin Johansson som närmast har en bakgrund i PLAN Sverige. Vår organisationssekreterare Eva Brattander har lämnat oss efter 11 år och ersätts den 15 augusti av Magnus Thorn, med bakgrund i Uppsala Kommun.

Vi önskar er en trevlig sommar!
Aleksander Gabelic och Jens Petersson

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn